ROBERT KUŚMIROWSKI

(ur. 1973) – jest performerem, autorem instalacji, obiektów, fotografii, rysunków. Większość jego prac oparta jest na rekonstrukcji i kopiowaniu starych przedmiotów, dokumentów, fotografii, a raczej tworzeniu ich łudząco podobnych imitacji. Początkowo tworzył dokładne repliki starych dokumentów czy przedmiotów, z czasem zaczął kopiować całe sytuacje i „tworzyć kopie wydarzeń”. Wśród krytyków, historyków i kuratorów sztuki nazywany jest „fałszerzem czasu”, „genialnym imitatorem”, „mistyfikatorem rzeczywistości”.

Przeczytaj o udziale Roberta Kuśmirowskiego w „Przebudzeniu” w Świeciu, w 2008r.