MACIEJ ŁEPKOWSKI

(ur. 1981) – artysta zaangażowany do etapu Kuby Słomkowskiego. Mgr Filozofii (w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego). Absolwent studiów podyplomowych „Sztuka, przestrzeń publiczna i demokracja. Relacje i możliwości” w warszawskiej Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Współtworzył i realizował szereg projektów z pogranicza sztuki i animacji kultury, między innymi „Strażnicy Północy”, „Multigotki”, „Olsztyn – Dortmund. Dwa ogrody”. Autor szeregu instalacji dotyczących relacji wiejskie-miejskie, naturalne-sztuczne, społeczne-przyrodnicze. Na tym polu pracuje zarówno teoretycznie, jak i praktycznie - prowadzi wykłady i warsztaty. Działa w kolektywie „Parque nō” (www.parque-no.org) oraz w Stowarzyszeniu „Twórcze Zderzenia". Współtworzył zespoły muzyczne „Rajd Maszyn” i „Mystical Poland”. Obecnie gra w zespole „Poeci Jezior”.

Przeczytaj o udziale Macieja Łepkowskiego w „Przebudzeniu - ?????” w Elblągu w 2013r.