Przebudzenie

 

PRZEBUDZENIE nie było, nie jest i nie będzie festiwalem.

PRZEBUDZENIE jest kuratorskim, artystycznym i społecznym projektem, realizowanym w latach 2008-2010 w Świeciu i kontynuowanym przez 2 lata (2012-2013) w Elblągu. W 2014r. projekt wrócił do swoich korzeni pod hasłem „Przebudzenie – ciąg dalszy” i na nowo zagościł w Świeciu. Edycja 2015 (dalej w Świeciu) nosi nazwę Przebudzenie – siódmy wymiar".

Ideą „Przebudzenia” jest budzenie, kształtowanie i rozwijanie świadomości i społecznej aktywności mieszkańców poprzez ingerencję artystów sztuk wizualnych w przestrzeń historyczną, publiczną, społeczną i mentalną danego miasta. Zaproszeni do projektu artyści urzeczywistniają swoje najnowsze, nowatorskie pomysły w kontekście miasta i zastanej społeczności.

Działania artystów (poza istotą sztuki) mają wymiar społeczny, bowiem kontekst przestrzeni społecznej jest zasadniczym elementem „Przebudzenia” i „przebudzania” – sztuka tworzona podczas jego realizacji powstaje przede wszystkim z myślą o zwykłych ludziach i społecznościach z nią niezwiązanych – w działania twórcze aktywizowany jest także potencjał nieartystyczny. W twórcze akcje, w autentyczne tworzenie sztuki (!) angażowani są przypadkowi odbiorcy – młodzież, dzieci, dorośli, w założeniu również – prezesi i robotnicy lokalnych firm/spółek.
Kontekst społeczny i mentalny projektu, jego nacisk na kształtowanie świadomości zwykłych ludzi na temat sztuki współczesnej, przełamywanie w nieszablonowy sposób granic pomiędzy odbiorcą i uczestnikiem sztuki (bezpośredni udział ludzi nie związanych ze sztuką w tworzeniu sztuki!) jest nadrzędną wartością projektu, dającą możliwość budowania więzi społecznych.

AUTORKA I KURATORKA PROJEKTU: KARINA DZIEWECZYŃSKA
 


ŚWIECIE 2014, 2015:

ORGANIZATOREM edycji realizowanych w Świeciu jest Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji. Wszystkie edycje w Świeciu dofinansowane są ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W 2014r. w „Przebudzeniu – ciąg dalszy" udział wzięli: Justyna Koeke, Anna ANNISS Syczewska (wraz z Artim Grabowskim i Robertem Kuśmirowskim).

W 2015r. w „Przebudzeniu – siódmy wymiar" udział wezmą: Paweł Althamer (wraz z Artim Grabowskim), Zorka Wollny (wraz z Izą Szostak).


ELBLĄG (2012-2013):
ORGANIZATOREM edycji realizowanych w Elblągu było Centrum Sztuki Galeria EL.

W 2012r. w „Przebudzeniu przed końcem świata" udział wzięli: Łukasz Jastrubczak, Artur Malewski, Marta Deskur, Adriana Ronżewska-Kotyńska i Karolina Breguła; gościem był Arti Grabowski.

W edycji w 2013r. pod nazwą „Przebudzenie ?????" udział wzięli: Arek Pasożyt, Grzegorz Drozd oraz Kuba Słomkowski wraz z kolektywem „Parque nō" (Krzysztof Herman i Maciej Łepkowski).

Edycje w Elblągu dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


ŚWIECIE (2008-2010):
ORGANIZATOREM edycji „Przebudzenia” realizowanych w Świeciu był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świeciu (ww.przebudzenie.oksir.com.pl). Wszystkie edycje w Świeciu dofinansowane były ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W poszczególnych latach udział wzięli następujący ARTYŚCI:
– w 2008r. „Przebudzenie” (Miasto Świecie – nowe spojrzenie): Bogna Burska, Twożywo, Ela Jabłońska, Robert Kuśmirowski;
– w 2009r. „Przebudzenie-Reaktywacja” (Miasto Świecie – nowe spojrzenie): Arti Grabowski, Joanna Rajkowska, Artur Żmijewski, Julita Wójcik;
– w 2010r. „Przebudzenie 20.10” (Miasto Świecie – nowe spojrzenie): Wojtek Doroszuk, „latająca galeria szu szu” (Karol Radziszewski, Piotr Kopik, Ivo Nikić), Zuzanna Janin.


FOTOGRAF edycji 2008, 2009 i 2010 (z wyjątkiem etapu Bogny Burskiej w 2008r.) „Przebudzenia” realizowanych w Świeciu – Marcin Saldat.

 

"AWAKENING"

"Awakening" is an innovative project carried out in Świecie from 2008 to 2010. Since 2012, it has been continued in a new location, in Elbląg.

In 2014 the "Awakening" goes back to its roots – to Świecie – under the slogan "Awakining – Continued".

The idea behind the "Awakening" is to inspire, shape and develop social awareness and civic activity by fostering visual art interventions in urban public spaces, broadly understood. Artists invited to participate in the project put their latest innovative ideas into practice, in the context of a specific city, and the local community.

Along with their artistic substance, artist's undertakings also have a social dimension – the social context is an essential element of the "Awakening" and "activating" efforts. Art generated throughout the project is primarily addressed to ordinary people and communities normally unaccustomed to such venture – the creative process is also supposed to unlock the non-artistic potential.

The social and mental context of the project, its focus on shaping ordinary people's awareness of contemporary art, unconventional approach to levelling differences between art recipients and art participants (by encouraging direct participation of people from outside the art world!) is the overriding value of this project, conducive to building social relationships.

Previous editions of the "Awakening" project featured such artists as:

Bogna Burska, the Twożywo Group, Elżbieta Jabłońska, Robert Kuśmirowski ("Awakening", 2008, Świecie);

Arti Grabowski, Joanna Rajkowska, Artur Żmijewski, Julita Wójcik ("Awakening-Reactivation", 2009, Świecie);

Wojtek Doroszuk, "The Szu Szu Flying Gallery” (Karol Radziszewski, Piotr Kopik, Ivo Nikić), Zuzanna Janin ("Awakening 20.10", 2010, Świecie);

Łukasz Jastrubczak, Artur Malewski, Marta Deskur, Adriana Ronżewska-Kotyńska, Karolina Breguła, with special participation of Arti Grabowski ("Awakening – before the end of the world", 2012, Elbląg);

Arek Pasożyt (Parasite), "Parque nō" Artist Collective (Jakub Słomkowski, Krzysztof Herman, Maciek Łepkowski) and Grzegorz Drozd ("Awakening – ?????", 2013, Elbląg);

Justyna Koeke and Anna Syczewska (ANNISS) with Arti Grabowski i Robert Kuśmirowski ("Awakining – Continued", 2014, Świecie).

Project Author and Curator
Karina Dzieweczyńska