ELŻBIETA JABŁOŃSKA

(ur. 1970) – zajmuje się malarstwem, rysunkiem, grafiką, fotografią, instalacją oraz działaniami typu performance.

„Twórczość Eli Jabłońskiej jest głęboko zakorzeniona w otaczającej ją codzienności. W swoich poszukiwaniach Jabłońska nie wybiega daleko – wprowadza drobne, ledwie zauważalne, intelektualne zabiegi w najprostsze obowiązki domowe, tym samym uczy patrzeć, odkrywać i doszukiwać się wieloznaczności w z pozoru nieciekawych fragmentach otaczającej nas rzeczywistości”.

Karina Dzieweczyńska, wrzesień 2010

tekst zawarty w albumie kolekcji Fundacji Sztuki Polskiej ING, wydanym z okazji 10-lecia istnienia tej Fundacji

Przeczytaj o udziale Eli Jabłońskiej w „Przebudzeniu” w Świeciu, w 2008r.